Katrinehaven Bo- og aktivitetstilbud

Katrinehaven er et botilbud, opført i 2013, til voksne borgere i alle aldre med behov for hjælp og støtte hele døgnet.

Tilbuddet er indrettet til 60 beboere i 6 klynger af 10 boliger, således de små fællesskaber bevares, samtidig med at der er mulighed for at deltage i større fællesskaber på tværs af klyngerne.
Byggeriet er opført under et tag, så det er let for beboerne at komme rundt og besøge hinanden.

I Katrinehaven lægger vi vægt på, at dagligdagen er tryg og genkendelig for beboerne. Derfor er dagen meget struktureret, så den enkelte beboer altid ved hvad der skal ske, og hvilke krav og forventninger der stilles.

Beboerne vil have mulighed for at blive visiteret til et helhedstilbud, hvor bo- og aktivitetstilbud fungerer som et integreret tilbud, som tilgodeser behovet for få skift i hverdagen.

 

Målgruppe:

Målgruppen er voksne udviklingshæmmede med behov for omfattende hjælp og støtte til praktiske gøremål og til at vedligeholde og udvikle fysiske, psykiske og sociale færdigheder. I 3 af klyngerne er målgruppen specielt  egnet for borgere med svære autismespektrum forstyrrelser og betydeligt og varigt nedsat funktionsevne.

Sidst opdateret: 27.01.2020