Aktivitetscenter Katrinehaven

Alle beboere i Katrinehaven kan visiteres til et aktivitetstilbud ud fra en konkret individuel vurdering.

Beboere med svære autismespektrumforstyrrelser får mulighed for at gøre brug af Katrinehavens aktivitetscenter, som er et tilbud efter servicelovens §104. Aktivitetscentret tilbyder særligt tilrettelagte tilbud, som tager hensyn til de behov og krav til struktur og fysiske rammer, der kendetegner målgruppen.
Aktiviteterne kan være fysiske aktiviteter, "arbejds"aktiviteter, sanseaktiviteter, kreative aktiviteter og/eller deltagelse i daglige gøremål, alt efter hvad der giver mening for den enkelte.

Øvrige beboere kan visiteres til andre kommunale aktivitets/uddannelses tilbud.

Katrinehavens aktivitetscenter ligger i umiddelbart forlængelse af Katrinehaven Syd. Denne del af botilbuddet er målrettet beboere med svære autismespektrum- forstyrrelser.
Adgang til aktivitetscentret opnås gennem et opvarmet gangareal fra boligdelen - samt ude fra via en række indgangsdøre.

Aktivitetscentret består af 8 grupperum, bl.a. med værkstedsfunktioner, køkken og kreative rum, samt et snoozlerum med funktioner, der er særligt velegnet til målgruppen.
Sidst opdateret: 04.07.2018