Kontaktoplysninger

Katrinehaven
Telefon Mailadr.
Klynge 1 87877901 katrineklynge1@viborg.dk
Klynge 2 87877902 katrineklynge2@viborg.dk
Klynge 3 87877903 katrineklynge3@viborg.dk
Klynge 4 87877904 katrineklynge4@viborg.dk
Klynge 5 87877905 katrineklynge5@viborg.dk
Klynge 6 87877906 katrineklynge6@viborg.dk
Teamleder Karen Østergaard, klynge 1+2+4 87877961  k3s@viborg.dk
Teamleder Rikke Aggerholm, klynge 3 87877963 rag@viborg.dk
Teamleder Lene Carroll, klynge 5 87877964 lsc@viborg.dk

Konstitueret teamleder Susanne S. Floor, teamleder Karen Østergaard og  

afdelingsleder Lilli Ane Urup, klynge 6

87877958

87877961

87877325

ssf@viborg.dk

k3s@viborg.dk

liu@viborg.dk

Teamleder Karen Østergaard, afdelingsleder Lilli Ane Urup, nattevagter

87877961

87877325

k3s@viborg.dk

liu@viborg.dk

Serviceleder Thomas Seerup     40634746 4ts@viborg.dk
Administration Aase Nielsen 87877318  a5n@viborg.dk
Afd.leder Lilli Ane Urup 87877325 liu@viborg.dk
     
Sidst opdateret: 05.07.2018